Shout! dành cho Messenger

Shout! dành cho Messenger

Truyền đạt rõ ràng hơn bằng ứng dụng Shout dành cho Messenger! Thêm văn bản vào ảnh và xem cách văn bản phát lại dưới dạng câu. Gửi tác phẩm hoàn thiện của bạn bằng Messenger để thực sự...

App details


1.0
Android 4.0.3+
500,000 - 1,000,000
Get Shout! dành cho Messenger for Free on Google Play
4.0 (79.2%) 4,040 votes

App description


Truyền đạt rõ ràng hơn bằng ứng dụng Shout dành cho Messenger! Thêm văn bản vào ảnh và xem cách văn bản phát lại dưới dạng câu. Gửi tác phẩm hoàn thiện của bạn bằng Messenger để thực sự truyền đạt suy nghĩ của bạn.

Bạn chưa có Messenger? Hãy tải ngay hôm nay! https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.orca

You may also like these apps