Sound Clips for Messenger

Sound Clips for Messenger

Lên tiếng bằng ứng dụng Sound Clips dành cho Messenger! Gửi những âm thanh và cụm từ ghi âm sẵn để truyền đạt tin nhắn của bạn.Bạn chưa có Messenger? Hãy tải ngay hôm nay!...

App details


1.1
Android 4.0+
Get Sound Clips for Messenger for Free on Google Play
4.2 (83.5%) 69,702 votes

App description


Lên tiếng bằng ứng dụng Sound Clips dành cho Messenger! Gửi những âm thanh và cụm từ ghi âm sẵn để truyền đạt tin nhắn của bạn.

Bạn chưa có Messenger? Hãy tải ngay hôm nay! https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.orca

Changelog / What's New


• Chúng tôi đã thêm hơn 70 âm thanh mới để bạn có thể gửi!
• Bạn có thể sử dụng ứng dụng bằng ngôn ngữ của mình.
• Chúng tôi đã khắc phục sự cố khi gửi clip âm thanh trên một số thiết bị.

You may also like these apps