Internet HTC

Internet HTC

CHÚ Ý: Ứng dụng Internet HTC sẽ bị ngưng và sẽ không khả dụng trên Play Store vào ngày 30 tháng Mười Một năm 2016. Không có thêm các cập nhật sau thời gian đó. Bạn có thể xuất các đánh dấu trang...

App details


Get Internet HTC for Free on Google Play
4.0 (79.2%) 15,265 votes

App description


CHÚ Ý: Ứng dụng Internet HTC sẽ bị ngưng và sẽ không khả dụng trên Play Store vào ngày 30 tháng Mười Một năm 2016. Không có thêm các cập nhật sau thời gian đó. Bạn có thể xuất các đánh dấu trang đã lưu bằng cách cài đặt bản cập nhật này.

Việc duyệt web nhanh chóng và trơn tru với Trình duyệt HTC. Cuốn văn bản tự động chỉnh văn bản cho vừa với màn hình cho các mức thu phóng khác nhau. Giao diện mới gọn gàng và vui mắt, thưởng thức nội dung đa phương tiện một cách đơn giản qua trình quản lý tải dữ liệu.

Changelog / What's New


- Sửa lỗi.

You may also like these apps