مونوگرام | بدون فیلتر | ضد فیلتر‎

مونوگرام | بدون فیلتر | ضد فیلتر‎

If you're having trouble downloading, try filtering


App info


T6.1.1-M9.2.3
Android 4.1+
Teen
1,437,963
Get مونوگرام | بدون فیلتر | ضد فیلتر‎ for Free on Google Play
Advertisement

App description


I was introduced by Lemon developer developer, مونوگرام | بدون فیلتر | ضد فیلتر‎ is a Communication app on the Android platform. The current version is T6.1.1-M9.2.3 released on June 29, 2020. This app has over 1.4 million downloads .you can check the details below.

نسخه‌ای ویژه از اپلیکیشن تلگرام است که فیلترکردن آن برای دولت‌ها دشوارتر از حالت معمول بوده و اگر دولت و یا سازمانی بخواهد آن را فیلتر کند، نیاز به فیلترکردن ابزارهای مختلف دور زدن سانسور اینترنت را دارد، که مسلما زمان و هزینه‌ زیادی برای آنها خواهد داشت. در تلگرام مونوگرام فیلترشکن به صورت پیش‌فرض استفاده شده است و به این صورت حتی با مسدود شدن کامل تلگرام، شما می‌توانید از تلگرام مونوگرام به راحتی استفاده کنید.


تلگرام Monogram دو ویژگی مهم دارد که عبارتند از:
- پیچیده بودن فیلترینگ آن توسط دولت‌های مختلف ..
- متن باز بودن اپلیکیشن و در دسترس بودن کدهای تلگرام Monogram برای بررسی و بازبینی عموم


The MonogramTelegram has two important features:
- The complexity of filtering by different governments.
- Open source application and availability of telegram codes for public review
We are currently offering version T6.1.1-M9.2.3. This is our latest, most optimized version. It is suitable for many different devices. Free download directly apk from the Google Play Store or other versions we're hosting. Moreover, you can download without registration and no login required.

We have more than 2000+ available devices for Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo, Motorola, LG, Google, OnePlus, Sony, Tablet ... with so many options, it’s easy for you to choose games or software that fit your device.

It can come in handy if there are any country restrictions or any restrictions from the side of your device on the Google App Store.