Fotoğraf düzenleyici pro 2019

Fotoğraf düzenleyici pro 2019

Photo Editor is a simple and easy application to process photos.

App details


2.2.0
Android 4.2+
Everyone
10+
Get Fotoğraf düzenleyici pro 2019 for Free on Google Play
3.7 (73.3%) 6 votes

App description


TR
Renkleri ayarlayın, efektler ekleyin, döndürün, kırpın, yeniden boyutlandırın, çerçeve ekleyin, ve fotoğraflarınızın üzerine çizim yapın. Renk ayarlama seçenekleri ayrıntı, canlılık, kontrast, ve parlaklığı içerir. Ek olarak, Fotoğraf Düzenleyici fotoğraflarınız için gama düzeltme, otomatik kontrast, otomatik ton, bulanıklaştırma, keskinlik, yağlı boya, karakalem, siyah & beyaz yüksek kontrast, sepya, ve daha fazlasını içeren birçok efekt sunuyor.

EN
Adjust colors, add effects, rotate, trim, resize, add frames, and draw on your photos. The color adjustment options include detail, vividness, contrast, and brightness. In addition, Photo Editor offers many effects for your photos, including gamma correction, auto-contrast, auto-tone, blur, sharpness, oil paint, charcoal, high contrast in black & white, sepia, and more

FR
Ajustez les couleurs, ajoutez des effets, faites pivoter, redimensionnez, redimensionnez, ajoutez des cadres et dessinez sur vos photos. Les options de réglage des couleurs incluent les détails, la vivacité, le contraste et la luminosité. En outre, Photo Editor offre de nombreux effets pour vos photos, notamment la correction gamma, le contraste automatique, la tonalité automatique, le flou, la netteté, la peinture à l'huile, le fusain, un contraste élevé en noir et blanc, sépia, etc.

Changelog / What's New


Bu güne kadar neden indirmemişim diyebileceğiniz bir uygulama

You may also like these apps