Spanish for AnySoftKeyboard

Spanish for AnySoftKeyboard

AnySoftKeyboard gói ngôn ngữ Tây Ban Nha


Thông Tin Ứng Dụng


4.0.801
Android 2.3+
Everyone
Get Spanish for AnySoftKeyboard for Free on Google Play
Advertisement

Mô Tả Ứng Dụng


gói ngôn ngữ Tây Ban Nha

Tính năng, đặc điểm:

Từ điển tiếng Tây Ban Nha từ AOSP với hơn 200.000 từ.
Đây là một mở rộng gói ngôn ngữ cho AnySoftKeyboard.
Cài đặt AnySoftKeyboard đầu tiên, và sau đó chọn bàn phím tiếng Tây Ban Nha từ Cài đặt AnySoftKeyboard của -> Ngôn ngữ -> Menu bàn phím.

Có Gì Mới


Adding missing accent letters.

Xếp Hạng Và Đánh Giá


4.3
4,896 Toàn Bộ
5 3,272
4 721
3 276
2 228
1 396

Tổng Số Xếp Hạng

Tổng Số Người Dùng Hoạt Động Được Xếp Hạng Cho: Spanish for AnySoftKeyboard

Tổng Số Lượt Cài Đặt (* Ước Tính)

Ước Tính Tổng Số Lượt Cài Đặt Trên Google Play, Xấp Xỉ Từ Số Xếp Hạng Và Giới Hạn Cài Đặt Đạt Được Trên Google Play.

check