Google My Business - Connect with your Customers

Google My Business - Connect with your Customers

Kết nối với khách hàng của bạn trên Google và hiểu rõ hơn về doanh nghiệp của bạn


Thông Tin Ứng Dụng


3.15.0.278491560
Android 5.0+
Everyone
Get Google My Business - Connect with your Customers for Free on Google Play
Advertisement

Mô Tả Ứng Dụng


Mỗi ngày, hàng triệu người tìm kiếm trên Google cho các doanh nghiệp như của bạn. Làm cho Hồ sơ doanh nghiệp của bạn nổi bật và biến những tìm kiếm đó thành khách hàng của bạn bằng ứng dụng Google My Business.
• Trả lời đánh giá, nhắn tin với khách hàng của bạn và xem những người theo dõi bạn trong tab Khách hàng.
• Chỉnh sửa Hồ sơ doanh nghiệp của bạn và xem những thay đổi đó trên Google trong thời gian thực.
• Tải ảnh lên, tạo các ưu đãi hấp dẫn và chia sẻ những gì làm cho doanh nghiệp của bạn trở nên độc đáo.
• Xem trong nháy mắt cách thức và số lượng khách hàng của bạn tương tác với Hồ sơ doanh nghiệp của bạn ngay từ tab Trang chủ của ứng dụng.
• Nhận thông báo theo thời gian thực để biết khi nào khách hàng kết nối với doanh nghiệp của bạn trên Google. Tập trung vào những gì bạn yêu thích và yên tâm khi biết rằng Google Doanh nghiệp của tôi có mặt trên đồng hồ giúp bạn có được nhiều khách hàng hơn.
• Quản lý nhiều vị trí từ một bảng điều khiển và mời những người khác quản lý danh sách của bạn.

 Thông báo cho phép
• Địa điểm: Cần sử dụng vị trí hiện tại của bạn làm địa điểm kinh doanh
• Danh bạ: Cần tự động hoàn thành địa chỉ email khi mời người khác quản lý danh sách của bạn và đặt Đặt chỗ cho Khách hàng được lưu trong danh bạ thiết bị của bạn
• Lưu trữ: Cần thiết để truy cập ảnh chụp tại địa điểm kinh doanh của bạn

Có Gì Mới


Easier than ever to attract new customers
• Post button - a one-stop-shop to easily add posts and photos to your Business Profile
• Profile tab - review your Business Profile info, photos and posts, all in one place

New ways to interact with customers:
• Customers tab - the home for connecting with your customers on Google
• Messaging - respond to messages from your Business Profile within the app
• Followers - see and post to your followers on Google

Xếp Hạng Và Đánh Giá


4.7
153,444 Toàn Bộ
5 126,618
4 14,862
3 5,092
2 1,798
1 5,072

Tổng Số Xếp Hạng

Tổng Số Người Dùng Hoạt Động Được Xếp Hạng Cho: Google My Business - Connect with your Customers

Tổng Số Lượt Cài Đặt (* Ước Tính)

Ước Tính Tổng Số Lượt Cài Đặt Trên Google Play, Xấp Xỉ Từ Số Xếp Hạng Và Giới Hạn Cài Đặt Đạt Được Trên Google Play.

check