Idle Roller Coaster

Idle Roller Coaster

Sở hữu công viên giải trí vui nhộn nhất thế giới!


Thông Tin Trò Chơi


1.6.0
Android 4.1+
Everyone
4,420,002
Get Idle Roller Coaster for Free on Google Play
Advertisement

Mô Tả Trò Chơi


Sở hữu công viên giải trí vui nhộn nhất thế giới! Chào mừng khách hàng của bạn với tất cả các loại hoạt động vui vẻ!

- Mở khóa TRACKS CRAZY
- Chào mừng DU LỊCH MỚI
- Bán ICE-CREAM, BURGERS và nhiều hơn nữa!
- Nâng cấp công viên của bạn để KIẾM TIỀN THÊM

Bạn sẽ trở thành người quản lý tốt nhất trong thị trấn?

Có Gì Mới


Improvements and bug fixing

Enjoy your ride !

Xếp Hạng Và Đánh Giá


4.5
53,848 Toàn Bộ
5 41,650
4 4,783
3 2,824
2 1,285
1 3,304

check