Purple Diver

Purple Diver

Hãy lặn vui vẻ!


Thông Tin Trò Chơi


1.5.5
Android 4.4+
Everyone
Get Purple Diver for Free on Google Play
Advertisement

Mô Tả Trò Chơi


Lặn xuống nước từ các nền tảng có chiều cao khác nhau.

Nhắm tới:
- một lối vào hoàn hảo
- backflips
- độ sâu

và hơn thế nữa..."

Có Gì Mới


- bug fixes

Xếp Hạng Và Đánh Giá


3.9
37,501 Toàn Bộ
5 21,253
4 5,187
3 3,418
2 2,020
1 5,620

Tổng Số Xếp Hạng

Tổng Số Người Dùng Hoạt Động Được Xếp Hạng Cho: Purple Diver

Tổng Số Lượt Cài Đặt (* Ước Tính)

Ước Tính Tổng Số Lượt Cài Đặt Trên Google Play, Xấp Xỉ Từ Số Xếp Hạng Và Giới Hạn Cài Đặt Đạt Được Trên Google Play.

check