Popcorn Burst

Popcorn Burst

Lấy một ít bỏng ngô!


Thông Tin Trò Chơi


1.5.2
Android 4.1+
Everyone
Get Popcorn Burst for Free on Google Play
Advertisement

Mô Tả Trò Chơi


Giữ để đổ đầy xô với bỏng ngô.

Đừng bỏ bất cứ điều gì và kiếm được đánh giá hàng đầu!

Hàng tấn cấp độ thủ công độc đáo sẽ giúp bạn giải trí trong nhiều giờ!

Có Gì Mới


- Localization added
- Performance improvements

Xếp Hạng Và Đánh Giá


3.9
18,214 Toàn Bộ
5 9,876
4 2,471
3 1,965
2 1,276
1 2,623

Tổng Số Xếp Hạng

Tổng Số Người Dùng Hoạt Động Được Xếp Hạng Cho: Popcorn Burst

Tổng Số Lượt Cài Đặt (* Ước Tính)

Ước Tính Tổng Số Lượt Cài Đặt Trên Google Play, Xấp Xỉ Từ Số Xếp Hạng Và Giới Hạn Cài Đặt Đạt Được Trên Google Play.

check