Fun Race 3D

Fun Race 3D

Khi bạn bắt đầu, bạn có thể dừng lại


Thông Tin Trò Chơi


1.3.3
Android 5.0+
Everyone
Get Fun Race 3D for Free on Google Play
Advertisement

Mô Tả Trò Chơi


Từ những người đã mang đến cho bạn Run Race 3D.
Trải nghiệm trải nghiệm parkour đầy đủ với hàng trăm cấp độ độc đáo.
Cuộc đua với những người khác, đạt được cấp độ, mở khóa nhân vật mới.
Mỗi cấp độ mang lại một trải nghiệm thú vị độc đáo mới. Rất dễ chơi.
Giữ để chạy, phát hành để dừng lại.
Bạn có những gì nó cần để đạt được để kết thúc?

Xếp Hạng Và Đánh Giá


4.2
1,261,708 Toàn Bộ
5 829,159
4 156,273
3 93,446
2 44,254
1 138,575

Tổng Số Xếp Hạng

Tổng Số Người Dùng Hoạt Động Được Xếp Hạng Cho: Fun Race 3D

Tổng Số Lượt Cài Đặt (* Ước Tính)

Ước Tính Tổng Số Lượt Cài Đặt Trên Google Play, Xấp Xỉ Từ Số Xếp Hạng Và Giới Hạn Cài Đặt Đạt Được Trên Google Play.

check