APK Extractor

APK Extractor

Trích xuất tất cả các ứng dụng đã cài đặt và hệ thống và đặt chúng vào một thư mục.


Thông Tin Ứng Dụng


1.0
Android 5.0+
Everyone
638
Get APK Extractor for Free on Google Play
Advertisement

Mô Tả Ứng Dụng


APK Extractor sẽ trích xuất tất cả các ứng dụng có trong thiết bị Android của bạn và lưu chúng vào một thư mục để dễ dàng truy cập.

★ Nhanh chóng và dễ sử dụng
★ Không cần root
★ Trích xuất tất cả các apk cho dù đó là một ứng dụng hệ thống hoặc ứng dụng đã cài đặt.
★ Cung cấp tùy chọn Tìm kiếm cho cả ứng dụng hệ thống và ứng dụng đã cài đặt.
★ Bạn có thể gỡ cài đặt bất kỳ ứng dụng từ ứng dụng này.
★ Bạn có thể truy cập trang Google Play của ứng dụng.
★ Theo mặc định, APK đang được trích xuất tại / AppExtractorAPKs.
★ Tương thích với Android 5.0 trở lên.

Có Gì Mới


★ Performance and bug fixes.

Xếp Hạng Và Đánh Giá


4.3
21 Toàn Bộ
5 15
4 3
3 0
2 0
1 3

check