Sand Balls

Sand Balls

Thu thập tất cả các quả bóng!


Thông Tin Trò Chơi


1.1.6
Android 4.4+
Everyone
Get Sand Balls for Free on Google Play
Advertisement

Mô Tả Trò Chơi


Tạo một đường dẫn cho các quả bóng của bạn bằng cách di chuyển ngón tay của bạn. Tránh và va chạm chướng ngại vật. Nhận càng nhiều quả bóng để hoàn thành như bạn có thể.

Có Gì Mới


- New cars added
- New levels
- Bugfixes

Xếp Hạng Và Đánh Giá


4.3
481,066 Toàn Bộ
5 327,044
4 67,373
3 28,127
2 15,287
1 43,232

Tổng Số Xếp Hạng

Tổng Số Người Dùng Hoạt Động Được Xếp Hạng Cho: Sand Balls

Tổng Số Lượt Cài Đặt (* Ước Tính)

Ước Tính Tổng Số Lượt Cài Đặt Trên Google Play, Xấp Xỉ Từ Số Xếp Hạng Và Giới Hạn Cài Đặt Đạt Được Trên Google Play.

check