Nitrogram  | ضد فیلتر | بدون فیلتر

Nitrogram | ضد فیلتر | بدون فیلتر

Nitrogram là một ứng dụng nhắn tin Telegram KHÔNG CHÍNH THỨC sử dụng API của Telegram với proxy


Thông Tin Ứng Dụng


5.11.4
Android 4.1+
Everyone
Get Nitrogram  | ضد فیلتر | بدون فیلتر for Free on Google Play
Advertisement

Mô Tả Ứng Dụng


Nitrogram là một trong những telegram không chính thức nhanh nhất và nhẹ nhất hoạt động với proxy

Nitrogram là một ứng dụng nhắn tin Telegram KHÔNG CHÍNH THỨC sử dụng API của Telegram

نی ر

Có Gì Mới


Fix Connection Problem
Update to Telegram 5.11.0
Fix bugs

Xếp Hạng Và Đánh Giá


4.3
40,852 Toàn Bộ
5 28,128
4 4,311
3 3,269
2 1,356
1 3,785

Tổng Số Xếp Hạng

Tổng Số Người Dùng Hoạt Động Được Xếp Hạng Cho: Nitrogram | ضد فیلتر | بدون فیلتر

Tổng Số Lượt Cài Đặt (* Ước Tính)

Ước Tính Tổng Số Lượt Cài Đặt Trên Google Play, Xấp Xỉ Từ Số Xếp Hạng Và Giới Hạn Cài Đặt Đạt Được Trên Google Play.

Bạn Cũng Có Thể Thích Những Ứng Dụng Nàycheck